Vårdanalys: "Samordningen av vården för kroniker brister"

mars 26, 2014

Myndigheten för Vårdanalys visar i en ny rapport att det krävs åtgärder på både regional och nationell nivå för att skapa en mer patientcentrerad vård för personer med kronisk sjukdom.

Vårdanalys har gjort en analys av förekomsten av kronisk sjukdom, hur vården ser ut för personer med kronisk sjukdom och vilka utmaningar vården står inför.

Myndigheten menar att det är särskilt angeläget då allt fler människor blir äldre och allt fler kommer att utveckla någon form av kronisk sjukdom.

Står för hälften av vårdkostnaderna

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Fredrik Lennartsson, Myndigheten för Vårdanalys:

"Vården av personer med mer än en kronisk sjukdom står för hälften av de samlade sjukvårdskostnaderna. Men vårdens nuvarande struktur och stödsystem gör det svårt för vårdpersonalen att ta ett helhetsansvar för patienterna. Det gör vården ineffektiv".

Några av resultaten ur Myndighetens rapport:

Kronisk sjukdom förekommer hos nästan halva befolkningen och står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaderna.

En fjärdedel av befolkningen har mer än en kronisk sjukdom och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar görs av personer med två eller flera kroniska sjukdomar.

Brister i samordningen

För många är flera olika vårdgivare involverade i deras vård. Det ställer krav på samordning.

Enligt patienterna själva brister vården när det gäller samordning av vårdinsatser och att tillvarata patienternas egna och närståendes förmåga att vara delaktiga i sin egen vård.

  • Drygt 40 procent av personer med kronisk sjukdom menar att deras primärvårdsläkare inte känt till vad som gjorts i specialistvården.
  • Över 70 procent har inte fått hjälp av sjukhuset att boka återbesök trots att de behövt det.

Vården är inte tillräcklig proaktivt för att förebygga och undvika akutvård för personer med kronisk sjukdom.

Nästan fyra av tio personer med kronisk sjukdom säger att de besökt akuten någon gång de senaste två åren för ett tillstånd som de tror skulle kunna ha hanterats av deras ordinarie läkarkontakt om denna varit tillgänglig.

Krävs åtgärder regionalt och nationellt

Resultaten visar att det krävs åtgärder på både regional och nationell nivå för att skapa en mer patientcentrerad vård för personer med kronisk sjukdom. Vården måste hitta strukturer för att:

  • stärka samarbetet mellan kliniker och verksamheter – både inom landstingen men också med kommunerna.
  • på ett bättre sätt än idag kan stödja och tillvarata kraften hos patienten själva för att öka deras inflytande över sin egen vård och sjukdom.
  • arbeta mer proaktivt för att undvika akutsjukvård.

Länk till rapporten VIP i vården? - Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom