Vård i världsklass: en bättre vård

mars 27, 2018

I dag lämnar HjärtLung och fem andra patientorganisationer över rapporten "Vägen till världsklass – så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar" till regeringens utredare Anna Nergårdh.

Rapporten Vård i världsklass överlämnas till regeringens utredare Anna Nergårdh

I den politiska debatten hör vi ofta att Sverige har till måttliga kostnader en vård i världsklass - ofta med tillägget att det fortfarande finns vissa utmaningar. De senaste åren har utmaningarna kanske lyfts fram lite mer men i grunden finns det fortfarande en bild av att ”det mesta” fungerar väl.

Rapporten visar på goda resultat för överlevnad vid livshotande tillstånd men för behandling i primärvården och för patientupplevelser är resultaten sämre. Den visar på stora brister i information, delaktighet, kontinuitet och samordning. I jämförelse med andra länder har läkare och patienter, en mer negativ bild av läget i hälso- och sjukvården.

Vi tror att vi kan bättre. Vi har därför tillsammans med ett 40-tal ledande experter inom svensk hälso- och sjukvård arbetat fram förslag som kan förbättra vården för personer med långvariga sjukdomar. Vi vill genom att överlämna vår rapport bidra med förbättringsförslag förslag på sex områden:

✔️Gå från en strukturbaserad till en personcentrerad vård
✔️Patienten ska inkluderas i vården och ska ha rätt till en sammanhållen hälsoplan
✔️Skapa och genomför patientutbildningar
✔️Utveckla vårdens struktur för en förbättrad uppföljning
✔️Utveckla digitala verktyg och harmoniserad lagstiftning
✔️Skapa en modell för interprofessionellt teamarbete

Det är i grunden inte några oöverstigliga reformer som krävs, men det måste finna en vilja och medvetenhet i landstingen att skapa förutsättningar som leder till konstruktiva lösningar och innovation.

Läs vår gemensamma debattartikel hos Dagens Medicin:
"Vård av personer med långvarig sjukdomar måste förbättras"

Bakom rapporten "Vägen till världsklass" står Astma- och Allergiförbundet, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Hjärtlung, Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms Diabetesförening.