Väger tobaksreklamen tyngre än folkhälsan?

november 14, 2012

Sverige halkar efter i tobakspreventionen. För att bryta trenden krävs tobaksförebyggande och tobaksavvänjande satsningar. Nu föreslår Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Läkare mot Tobak och Hjärt-Lungfonden, i en debattartikel i Dagens Medicin, höjd tobaksskatt öronmärkt för tobaksprevention, gratis tobaksavvänjning och neutrala cigarettpaket.

Här kommer debattartikeln som publicerades i Dagens Medicins papperstidning den 14 november 2012.

Höj skatten och gör paketen neutrala

Sverige tappar mark i tobakspreventionen. Samtidigt ökar antalet unga flickor som börjar röka och antalet kvinnor som dör i den rökningsrelaterade sjukdomen KOL. Enligt nya beräkningar satsar Sverige 4 kronor per invånare och år. Med det är vi sämst i klassen bland jämförbara nationer. För att bryta trenden krävs en satsning på både tobaksförebyggande och tobaksavvänjande åtgärder.

Det fanns en tid när Sverige höll hög svansföring i tobakspreventionen. När politiken var progressiv för att minska sjukdom och död i spåren av cigarettrökningen. Nu ökar antalet unga flickor som börjar röka. I tvåan på gymnasiet röker nära 40 procent av de sextonåriga flickorna i Stockholm regelbundet.

I Sverige dör cirka 6 500 personer varje år av rökning. Det är fler människor än trafikolyckor, hiv/aids, narkotika och självmord dödar tillsammans.

Tre av fyra rökare vill sluta. Men de allra flesta behöver hjälp och stöd att genomföra ett rökstopp. Och här sviker både vården och politiken. I hjärtsjukvården erbjuds knappt hälften av de rökande hjärtinfarktpatienterna strukturerad hjälp till rökstopp, trots att åtgärden har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna.

Endast 35 procent av rökarna med KOL erbjuds rökavvänjning, trots att 30 procent av de allvarligast KOL-sjuka fortfarande röker.

Vad gör då Sverige i förebyggande syfte?

Tyvärr alltför lite. Efter förbudet mot tobaksrökning på restauranger i juni 2005 har Sverige halkat efter länder som Island och Norge, där man infört exponeringsförbud för cigaretter i affärer.

I en europeisk jämförelse har Sverige halkat efter både Frankrike och Storbritannien. Forskning visar att 30 kronor per invånare och år i tobaksprevention skulle göra skillnad. Enligt nya beräkningar satsar Sverige 4 kronor per invånare. I Kanada lägger man 20 kronor per invånare och år och i Kalifornien 17 kronor.

Vad kan vi göra?

Den 1 december inför Australien neutrala cigarettpaket. Nu finns förslag på att införa neutrala paket i EU. Detta enligt ett förslag som EU-kommissionens folkhälsodirektorat lagt fram.

Neutrala förpackningar innebär att cigarettpaketens utseende till form, färg och storlek standardiseras. Varumärket trycks i ett standardiserat typsnitt. Studier visar att neutrala cigarettpaket är mindre attraktiva för unga och att de dessutom kan underlätta rökstopp för vuxna.

Sverige har skrivit under WHO:s Tobakskonvention, Framework Convention on Tobacco Control, FCTC, som innebär att all form av tobaksbruk med alla till buds stående medel ska motverkas.

Nu föreslår vi 2 kronor högre tobaksskatt öronmärkt för prevention, gratis tillgång till tobaksavvänjning med nikotinläkemedel, exponeringsförbud i affärer för cigaretter samt neutrala cigarettpaket.

Samtidigt ställer vi frågan till den ansvariga ministern för tobaksfrågor Maria Larsson (KD), socialminister Göran Hägglund (KD), EU-kommissionär Cecilia Wikström (FP), Sveriges 20 EU-parlamentariker och till de folkvalda i Sveriges riksdag:

Vad anser ni väger tyngst, folkhälsan eller tobaksbolagens rätt att få marknadsföra en produkt som rätt använd dödar varannan användare?

Hans Gilljam, professor vid Karolinska Institutet och ordförande i Läkare mot tobak.
Staffan Josephson, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.
Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.