Sverige i botten vad gäller delaktighet i vården

december 23, 2014

Sverige är ett av länderna som är sämst vad gäller patienternas delaktighet i vården, det visar en ny studie från Vårdanalys. När den nya patientlagen träder i kraft vid årsskiftet finns ett bra tillfälle att vända utvecklingen, skriver bland andra Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Myndigheten för Vårdanalys patientråd kommenterar i dag i en debattartikel i Dagens Nyheter resultaten från en internationell undersökning om patienters erfarenhet av delaktighet i vården.

För Sveriges del är resultatet beklämmande. Sverige ligger efter i utvecklingen inom en rad områden. Sverige brister i involveringen av patienterna och ger inte tillgång till den information som patienterna behöver, skriver Vårdanalys patientråd.

Endast 40 procent av personer med kronisk sjukdom i Sverige har en behandlingsplan. I USA är andelen 80 procent.

I Sverige har drygt 30 procent av personerna med kronisk sjukdom diskuterat målsättningen med deras vård med personalen. I Storbritannien och USA är andelen närmare 90 procent.

- Det är sorgligt att konstatera att Sverige halkar efter i arbetet med att se patienten som en part i vården. Det är dags att sluta behandla patienten som ett objekt. Istället måste vården se henne som en jämbördig part. Jag hoppas att den nya patientlagen som nu träder i kraft ska bli ett avstamp för en mer patientfokuserad vård i Sverige, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

I debattartikeln pekar Vårdanalys patientråd på tre utvecklingslinjer:

  • Skapa långsiktiga arenor för patienter och profession att tillsammans utveckla lösningar för hur delaktighet, vård och behandling kan utvecklas.
  • Prioritera forskning om nyttan av att involvera patienter i utvecklingsarbetet. Se till så att forskningens resultat tillgängliggörs i praktiken snabbare än i dag.
  • Fortsätta utveckla system som följer vårdens resultat och ta fram instrument som bättre beskriver de resultat som är viktiga för patienterna i vård och egenvård.

Länk till debattartikeln "Sverige sämst på patienters delaktighet i egna vården" i Dagens Nyheter

Länk till studien Vården ur patienternas perspektiv - Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder