Sedd i vården hyllas av Centrum för personcentrerad vård

september 14, 2018

GPCC - Centrum för personcentrerad vård på Göteborgs universitet lyfter Riksförbundet HjärtLungs intressepolitiska plattform Sedd i vården.

Personcentrerad vård är kärnan i Riksförbundet HjärtLungs intressepolitiska plattform Sedd i vården. I Almedalen i somras höll Riksförbundet ett seminarium där bland andra Läkarförbundets ordförande, SKL:s ordförande och forskare från GPCC deltog. 

Nu lyfter GPCC fram Riksförbundets seminarium i Almedalen. "Bland andra Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening fortsatte sitt idoga arbete med att lobba för en personcentrering av hälso- och sjukvården, medan Riksförbundet Hjärt/Lung för första gången satsade stort på att lyfta fram detta i sin nya valårskampanj #seddivården. De arrangerade ett flertal seminarier på temat och inte minst en högt uppskattad mini-teater som påvisade skillnaden mellan vanlig och personcentrerad vård." Skriver GPCC i en artikel på sin hemsida.