Förbundsordförande Inger Ros skriver i kampanj-bilagan Sällsynta diagnoser

februari 28, 2022

Riksförbundet är med och skriver i kampanjsatsningen Sällsynta Diagnoser som publiceras i Svenska Dagbladet och på folkhalsasverige.se

inger_sällsynta.JPG

Inger Ros skriver bland annat: ”Kunskap genom bra patientutbildning och gemenskap genom att man kan dela erfarenheter är oerhört viktigt när man drabbas av en sällsynt sjukdom som PAH, eller en kronisk sjukdom som hjärtsvikt. För att människor med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få ett bra liv, arbetar Riksförbundet HjärtLung med information och utbildning, social gemenskap och opinionsbildning. Vi bildades för över 80 år sedan när det var tbc som skördade liv i vårt land. I samband med corona-pandemin har vi utökat vår digitala verksamhet med aktiviteter och föreläsningar på våra webbplatser hjart-lung.se och Tillsammans med HjärtLung. När restriktionerna nu släppt har livet i våra föreningar också börjat ta fart igen. Välkommen i gemenskapen!”
Välkommen i gemenskapen - Hälsoportalen (folkhalsasverige.se)