Riksförbundet HjärtLungs generalsekreterare invald i Giva Sveriges styrelse

juni 10, 2021

Riksförbundet HjärtLungs generalsekreterare Christine Cars-Ingels har valts in i Giva Sveriges styrelse, en branschorganisation för insamlings-organisationer som verkar för etisk och professionell insamling.

Christine Cars-Ingels

– Min drivkraft är att leda verksamheter som stimulerar till, och fångar upp, samhällsengagemang i frågor som berör många människor. I förhållande till medlemmar, givare och finansiärer strävar jag efter att arbeta med största möjliga grad av transparens och återkoppling. Jag hoppas att min övertygelse om civilsamhällets viktiga betydelse ska komma till glädje och nytta i Giva Sveriges styrelse, säger Christine Cars-Ingels.

Giva Sverige är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling. Riksförbundet HjärtLung är en av de ordinarie medlemmar som uppfyllt Kvalitetskoden och får använda märkningen ”Tryggt givande”.