Riksförbundet HjärtLung pratar vaccination och digitalisering i Almedalen

juni 29, 2021

Nästa vecka drar Almedalsveckan igång. Riksförbundet HjärtLung finns på plats digitalt för att göra patienternas röster hörda.

Almedalsveckan hålls traditionellt varje år i Visby på Gotland. Efter pandemins intåg har mötesveckan och alla seminarier tvingats flytta ut i den digitala sfären. Det hindrar inte Riksförbundet HjärtLung från att delta för att diskutera personcentrerad vård, vaccination och digitalisering.

Här deltar Riksförbundet HjärtLung:

Hur får vi fart på strokepreventionen efter pandemin?

Arrangör:

Bristol Myers Squibb, Pfizer

Dag:

5/7 2021 10:00 - 10:45

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur kan nya forskningsresultat, ny teknik och nya finansieringsmodeller användas för att upptäcka och behandla förmaksflimmer - innan det leder till stroke

Deltar från Riksförbundet HjärtLung

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare

 

Sverige är redo att bli ett föregångsland för personcentrerad vård; men finns rätt stöd på plats?

Arrangör:

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC

Dag:

5/7 2021 10:00 - 10:45

Beskrivning av samhällsfrågan

Sverige ligger långt fram internationellt när det gäller att möjliggöra införandet av personcentrerad vård. Samtidigt upplever hälso- och sjukvården brister i statlig och regional styrning, vilket inte underlättar implementeringsarbetet. Forskare och regioner frågar myndigheter hur detta ska lösas.

Deltar från Riksförbundet HjärtLung

Inger Ros, förbundsordförande

 

Vaccination en livsnödvändighet – hur når vi WHOs mål?

Arrangör:

Sanofi

Dag:

5/7 2021 13:00 - 13:45

Beskrivning av samhällsfrågan

WHO har satt upp ett mål att 75 % i riskgrupper ska vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Vad behöver göras nationellt och regionalt för att vi ska kunna nå detta mål i Sverige?

Deltar från Riksförbundet HjärtLung

Inger Ros, förbundsordförande

 

Digitaliseringens nästa steg för att möta framtidens vårdbehov

Arrangör:

Platform24 - ett systerbolag till vårdgivaren Doktor24

Dag:

6/7 2021 11:30 - 12:20

Beskrivning av samhällsfrågan

Pandemin fick på allvar fart på digitaliseringen. Vilka erfarenheter går att dra och vilket blir nästa steg? Hur kan digitaliseringen nyttjas maximalt för att sätta patienten i framsätet för sin vård, öka tillgängligheten, stärka kontinuiteten, öka effektiviteten samt den medicinska säkerheten?

Deltar från Riksförbundet HjärtLung

Inger Ros, förbundsordförande