Här är Riksförbundet HjärtLung i Almedalen

juni 17, 2019

Hur ska vården föras närmare patienten, om felmedicinering i vården och om svenskarnas låga kunskap om kärlsjukdomar, det är några av frågorna som Riksförbundet HjärtLung kommer att diskutera under årets Almedalsvecka.

Inger Ros med flera diskuterar i Almedalen.

Förra året arrangerade Riksförbundet HjärtLung ett eget seminarium där vi presenterade Sedd i vården om den vård som HjärtLung vill se för människor med långvariga och kroniska sjukdomar: tidig diagnos, patienten som medskapare och aktiv egenvårdare, en självklar del av vårdteamet där digitala vårdverktyg och patientkontrakt är centrala delar. Läs mer om den här.

I år har vi inget eget seminarium men deltar i ett tiotal. Bland annat kommer vår förbundsordförande Inger Ros tillsammans med socialminister Lena Hallengren och SKL:s ordförande Anders Knape att diskutera hur vården och omsorgen ska kunna föras närmare patienterna.

Nedan ser du hela listan på de seminarier Riksförbundet deltar i panelen. 

Riksförbundet HjärtLung kommer även att delta i rundabordssamtal och workshops samt träffa samarbetspartners under veckan.

Har hjärt-kärlsjuka patienter med typ 2-diabetes råd att vänta in den nya kunskapsstyrningen?

Arrangör: Diabetesorganisationen i Sverige, Riksförbundet HjärtLung, Novo Nordisk
Dag: 1/7 2019 14:30 - 15:30
Plats: Södra Kyrkogatan 11

Beskrivning av samhällsfrågan

I väntan på att nya systemet för kunskapsstyrning kommer på plats finns en oro hos personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom att inte få behandling enligt de nya riktlinjerna. Vem garanterar patienternas säkerhet? Hur förhindras allvarliga och undvikbara komplikationer

Medverkande:
• Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung
• Thomas Magnusson, förbundsordförande, Diabetesorganisationen i Sverige
• David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk förening för diabetologi
• Claes Held, professor kardiologi, Svenska Kardiologföreningen
• Göran Hägglund, moderator

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59642

Hjälper eller stjälper partnerskap mellan patienter, industri och sjukvården personcentrerad vård?

Arrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC, Västsvenska Arenan
Dag: 1/7 2019 14:15 - 15:00
Plats: Strandvägen, H551

Beskrivning av samhällsfrågan

Om regioner, patientorganisationer, näringsliv och akademi bildar ett partnerskap med syfte att testa och beforska implementeringsprocesser för personcentrerad vård och arbetssätt hur påverkas då forskningen och användningen av resultaten? Vilka är utmaningarna? Vilka är drivkrafterna?

Medverkande:
• Håkan Billig, Professor, Göteborgs universitet
• Inger Ekman, Seniorprofessor, GPCC, Göteborgs universitet
• Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Inger Ros, Förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt/Lung
• Boel Mörck, Chef område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset
• Per Källmark, Head of Public Affairs, Novartis
• Lisa Lindström, VD, Doberman Group
• Maja Fjaestad, Statssekreterare, Socialdepartementet

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57769

Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting
Dag: 1/7 2019 15:30 - 16:15
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Beskrivning av samhällsfrågan:

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Vad krävs av de ansvariga aktörerna och vilka hinder måste rivas?

Medverkande:
• Anders Knape, ordförande, SKL
• Lena Hallengren, socialminister, Regeringen
• Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef, Östersunds kommun
• Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58749

En hjärtinfarkt räcker – hur ska nästa förhindras?

Arrangör: Sanofi
Dag: 2/7 2019 08:30 - 09:30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Beskrivning av samhällsfrågan:

Hjärtinfarkt drabbar cirka 25 000 personer årligen. Den som överlever sin infarkt har stor risk att återinsjukna eller att dö under det första året. Vad behöver dessa patienter under det första året? Kan något göras bättre i dagens svenska sjukvård för att undvika en ny hjärtinfarkter?

Medverkande:
• Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
• Marie Morell, Ordförande, SKL Sjukvårdsdelegation
• Kristina Nilsson, Vice ordförande, Socialutskottet – Sveriges riksdag (S)
• Anna Nergårdh, Särskild utredare, Statens offentliga utredningar
• Thomas Lindén, Avdelningschef, Socialstyrelsen
• Joep Perk, Senior professor, Linnéuniversitetet
• Emma Hag, Sjuksköterska, Hjärtmottagningen - Länssjukhuset Ryhov
• Henrik Hammar, Moderator

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59690


Var är haverikommissionen för bättre läkemedelsanvändning?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Kronans Apotek
Dag: 2/7 2019 10:20 - 11:10
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Beskrivning av samhällsfrågan:

Felmedicinering är ett problem i vården. Varje år blir uppskattningsvis 35 000 personer så sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in. Kostnaderna för felmedicinering uppskattas till 10 miljarder kronor per år. Hur ska vi hantera problemet? Var finns bristerna i vården och vad gör vi åt dem?

Medverkande:
• Barbro Westerholm, riksdagsledamot, (L), Riksdagen
• Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärtlung
• Anna-Lena Hogerud, regionråd, vice ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, (S), Region Skåne
• Karin Söderberg, kvalitet- och farmacidirektör, Kronans Apotek
• Anders Torell, vd, Kronans Apotek
• Thony Björk, sakkunnig, SPF Seniorerna
• Charlotta Kjellberg, moderator, Dagens Medicin Agenda

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58333

Varför dör patienter av låg kunskap om hjärtkärlsjukdomar i Sverige?

Arrangör: Bayer Sverige
Dag: 3/7 2019 09:00 - 09:45
Plats: Hästgatan 2

Beskrivning av samhällsfrågan:

Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Trots det visar en undersökning från 2018 att endast 11 procent av svenskarna har god eller ganska god kunskap om kärlsjukdomar. Bland nio undersökta länder sticker Sverige ut som ett av de länder som har lägst kunskap.*

Medverkande:
• Lars Svennberg, Överläkare, Kardiolog, Nationella arbetsgruppen Hjärt-kärlsjukvård
• Birgitta Sigvant, Professor, Kärlkirurg, Centralsjukhuset Karlstad
• Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
• Cecilia Schelin Seidegård, fd landshövding Gotland, 1,6 miljonerklubben
• Kristina Nilsson, riksdagsledamot, (S) vice ordförande Socialutskottet
• Boris Klanger, Allmänläkare, verksamhetschef, LäkarGruppen Västerås
• Peter Båvenholm, moderator, Bayer

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/view/57627


Digital hälso- och sjukvård – Myter och sanningar

Arrangör: Forum för Health Policy
Dag: 3/7 2019 10:15 - 12:00
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Beskrivning av samhällsfrågan

Innovativa digitala lösningar är nödvändiga för att klara utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Såväl patienternas som personalens vardag kan göras smidigare med digitala verktyg, men var gör digitaliseringen som mest nytta, vilka är de verkliga behoven och fokuserar debatten på rätt saker?

Medverkande:
• Catharina Barkman, Project director, Forum för Health Policy
• Cecilia Karlsson, Digitaliseringsstrateg, Region Värmland
• Mårten Blix, Forskare, IFN
• Marie Morell, Moderaterna, Region Östergötland
• Patrik Sundström, Programansvarig e-hälsa, SKL
• Johanna Hultcrantz, Produktchef, Cambio
• Richard Grönevall, VD, Carmona
• Margareta Danelius, Tillträdande chefläkare, Capio Sverige
• Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung
• Boel Mörck, Områdeschef och medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Anne Carlsson, Moderator, Reformklubben

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58918