Riksförbundet HjärtLung deltar i Almedalen: Så kan vi stärka sjukvården för hjärtpatienter

juni 23, 2022

Hur kan vi se till att patienter som drabbats av en hjärthändelse får en bra sekundärprevention? Hur får vi fler hjärtstartare i samhället? Och hur sprider vi den bästa kunskapen så att patienter får en evidensbaserad vård? Under Almedalsveckan i början av juli deltar representanter för Riksförbundet HjärtLung för att bland annat diskutera hur vi kan förbättra sjukvården för hjärtpatienter. 

Öppna seminarium där Riksförbundet HjärtLung deltar:

Måndag den 4 juli kl. 13.00-13.50

Var finns hjärtstartaren i vårt kvarter?

Hjärtstartare kan rädda liv. Men de finns inte där de som mest behövs? Runt 70 procent av hjärtstoppen inträffar i hemmen. Idag finns det hjärtstartare framför allt på arbetsplatser och i offentliga byggnader. Hur ska vi få ut hjärtstartare i våra bostadsområden?

Arrangör: Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige

Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/65156

 

Måndag den 4 juli kl. 13.30-14.15

Vård efter behov – är privata sjukvårdsförsäkringar symtom eller sjukdom? Och ska man bry sig?

Vård efter behov är en princip som också kan beskrivas som sjukast först och som de flesta ställer sig bakom. I praktiken är det en princip som i dag får konkurrens av andra mål som valfrihet, tillgänglighet och ökad marknadsanpassning.

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Lokal: B22 i hus B (Maltfabriken)"

Läs mer: https://www.almedalsveckan.info/program/64766

 

Måndag den 4 juli kl. 15.00-16.00

Patienternas rekommendationer till politikerna

Vad saknas för att vi ska kunna uppnå en mer personcentrerad vård som både ger ökat välmående för patienter och ett effektivare sjukvårdssystem?

Arrangör: Forum for Health Policy

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, "Teatern

Läs mer: https://www.almedalsveckan.info/program/65700

 

Tisdag den 5 juli kl. 11.45-12.45

Hjärtans hjärna - högst som dödsorsak men lågt i debatten

Hjärt-kärlsjukdomar utgör den största dödsorsaken men tar begränsat med utrymme i hälso- och sjukvårdsdebatten. Andra vårdområden har historiskt haft betydligt högre prioritet både nationellt och på EU-nivå. Hur kan vi använda det europeiska ordförandeskapet till att öka medvetenheten, höja kunskapen och bidra till förändring, nationellt och på den europeiska arenan?

Arrangör: Novartis

Plats: Folkhälsodalen

 

Tisdag den 5 juli kl. 12.00-12.45

Hur skapar vi en hjärtrehabilitering i världsklass?

Hur kan vi säkerställa att de nya riktlinjerna kring sekundärprevention kranskärlssjukdom gör större skillnad för de berörda patienterna? Nästan 22 000 personer insjuknade i hjärtinfarkt under 2018. För att förhindra fler hjärtinfarkter sätts sekundärpreventiva insatser, exempelvis livsstilsförändringar in.

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Amarin

Plats: Strandvägen 4.2, "Vårdarenan Almedalen Dagens Medicin"

Läs mer: https://www.almedalsveckan.info/program/65964

 

Tisdag den 5 juli kl. 12.00-13.00

Nya lösningar för att minska vårdköerna

Alla är vi överens om att vården är överbelastad och att det krävs nya sätt att diagnostisera och behandla. Med pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt. Möt aktörerna i det nya vårdlandskapet och hör deras vision om att minska vårdköerna.

Arrangör: Kronans Apotek

Plats: Mellangatan 27

 

Tisdag den 5 juli kl. 14.00-14.45

KOL - en bortglömd och växande folksjukdom

I början av 2000-talet blev KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, känd för allmänheten i Sverige. I dag är det inte alls samma fokus på KOL i den svenska sjukvårdsdebatten som för 20 år sedan. Det beror dock inte på att sjukdomen har försvunnit – eller ens blivit ovanligare. Tvärtom, KOL är i dag en växande folksjukdom och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige som skördar tusentals liv varje år. Hur gör vi för att tidigt fånga upp KOL-drabbade? Hur kan vi återigen skapa medvetenhet om den bortglömda folksjukdomen? Hur pratar vi om KOL utan att skuldbelägga rökare?

Arrangör: AstraZeneca

Plats: Orangeriet, Folkhälsodalen, S:t Hans Café vid S:t Hansplan i Visby