"Omställning för en personcentrerad vård"

februari 09, 2017

Vården är i behov av en radikal omställning. Det som krävs är en tydlig gemensam färdriktning – och alla aktörer måste ta ansvar för att styra åt det hållet. I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Riksförbundet HjärtLung och Vårdförbundet fram sex viktiga förändringar för en personcentrerad vård och jämlik hälsa.

Trots att Sverige generellt sett har en vård av hög kvalitet så finns systematiska problem som drabbar såväl patienter som personal. Vård och omsorg håller inte samman för varje patient. Befolkningens hälsa är inte jämlik. Patienten har små möjligheter till inflytande över sin egen vård. Dess­utom finns stora brister i arbetsmiljön för vårdens personal.

Personcentrerad vård utgår från hur personens hela livssituation ser
 ut – varje patient ses som en person, inte en dia­gnos. Evidensen växer sig allt starkare för att personcentrerad vård skapar en bättre resursanvändning och gör resultaten bättre för både patienter och personal. Det har lett till ett inriktningsbeslut från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att personcentrerad vård ska införas brett inom vården.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle