Patientlagen chimär eller verklighet?

maj 18, 2020

Läs Inger Ros och Anne Carlsson blogginlägg hos Forum för Health Policy om huruvida patientlagen är en chimär eller verklighet.

Anne Carlsson och Inger Ros.

Patientlagen som infördes 2015 skulle stärka och tydliggöra patientens ställning i vården. Så har det inte blivit. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har konstaterat att patientens ställning i vården i Sverige är svagare än i andra jämförbara länder.

Läs Inger Ros och Anne Carlsson blogginlägg hos Forum för Health Policy om huruvida patientlagen är en chimär eller verklighet.

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som bl.a. vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige. Riksförbundet HjärtLung är en av cirka 20 medlemsorganisationer.