Partiledarsamtal om sjukvården och funktionsrättsfrågor

mars 15, 2022

Funktionsrätt Sverige arrangerar en serie webbsamtal med partiledare och sjukvårdspolitiska företrädare för Sveriges riksdagspartier. Med början måndagen den 21 mars.

Riksförbundet HjärtLungs paraplyorganisation Funktionsrätt Sverige kommer inför valet i höst att arrangera ett antal samtal med partiledare och sjukvårdsansvariga representanter för riksdagspartierna.

”Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, levnadsvanor och en sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. I valet 2022 kommer Funktionsrätt Sverige särskilt att sätta fokus på arbetet för rätten till en jämlik hälsa”, skriver organisationen på sin hemsida.

Samtalen sker under mars och april på teams och du anmäler dig själv till dem på Funktionsrätts hemsida. De första samtalen hålls den 21 mars.

Missade du något samtal så kan du se dem igen på Funktionsrätt Sveriges hemsida. Följ länken nedan:

Partiledarsamtal om funktionsrätt - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)