"Dags att omsätta vallöften i konkret vård!"

september 30, 2022

Valet är över och nu startar det viktiga arbetet med att omsätta de löften som gavs före valet, skriver Riksförbundets ordförande Anders Åkesson i ledaren i den medicinska tidskriften Medicinsk Access.

MA_oktober_22.jpg

 Vården har under lång tid varit en av de frågor som i undersökningar rankats som viktigast av befolkningen. Intresset ökade under pandemin samtidigt som vi såg att tillgängligheten i vården försämrades med längre köer som resultat.

Nu krävs en politisk rivstart i regionerna för att klara vårdens uppdrag, i synnerhet för personer
med kroniska och långvariga sjukdomar, skriver förbundsordförande Anders Åkesson i Medicinsk Access höstnummer #6 2022.