Nya riktlinjer för astma/KOL

november 27, 2014

Med de nya riktlinjernas tydliga fokus på patientutbildning, tidig diagnos och vårdsamverkan har vården ett gyllene tillfälle att ge de drygt 700 000 människorna med kroniskt obstruktiv lungsjukdom en god och likvärdig vård. Det menar Riksförbundet HjärtLung med anledning av Socialstyrelsens nya riktlinjer.

Socialstyrelsen har nu släppt remissversionen av de nya riktlinjerna för astma och KOL, två sjukdomar som tillsammans berör omkring 1,5 miljoner svenskar. Riktlinjerna är det första sedan 2004 och ska fungera som ett stöd för vården. De träder i kraft nu med en slutgiltig version hösten 2015.

- Vi är försiktigt positiva till de nya riktlinjerna. Socialstyrelsen prioriterar tydligt patientutbildning, tidig diagnos, fler återbesök och vikten av motion och stöd till egenvård. Det är bra. Nu har de styrande vårdpolitikerna och sjukvården ett gyllene tillfälle att se till så att alla människor med KOL får den vård har rätt till, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Läs mer på vår pressida: Kan 700 000 KOL-sjuka andas ut nu?