Nu heter vi HjärtLung

juni 11, 2013

Nytt namn – samma förbund! Kongressen har beslutat att anta förbundsstyrelsens förslag till ändrat tilltalsnamn. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kommer i fortsättningen att heta HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLung

- Med vårt namnbyte hoppas vi att alla som vill stödja vårt arbete ska känna sig hemma. Vi vill på det här sättet markera en nystart. Vi utvecklar vår verksamhet med breda satsningar på livsstilsaktiviteter, engagemang och opinionsbildning i vård- och hälsofrågor, säger förbundsordförande Inger Ros.

Förbundets ordförande Inger Ros presenterade under kongressens andra dag på Clarion hotel i Stockholm även ett framarbetat förslag på förändrad logotype. Förbundsstyrelsen kommer under hösten att arbeta vidare med anpassningen av logotypen så att den ska kunna användas av alla föreningar på läns- och lokalnivå.

- Vi har också har tagit fram en ny vision för vårt fortsatta arbete där vi fokuserar på ett antal viktiga frågor där vi kan göra skillnad, inte minst för våra 41 000 medlemmar runt hela Sverige, säger Inger Ros.

Det nya tilltalsnamnet HjärtLung kommer att öka tydligheten och underlätta vår kommunikation med omvärlden. Där det behövs, i juridiska sammanhang, ska det framgå att förbundets juridiska namn fortfarande är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

- Vi kan jämföra med politiska partier som har ett formellt namn och ett tilltalsnamn, till exempel Folkpartiet liberalerna eller Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, säger Inger Ros.