Höjda röster under första patientriksdagen

maj 08, 2019

Riksförbundet HjärtLung var en av arrangörerna bakom den allra första patientriksdagen. Ämnet patientlagen och socialminister Lena Hallengren (S) var en av deltagarna.

Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och allergiförbundet, Huvudvärksförbundet och Blodcancerförbundet har tillsammans med Novartis tagit initiativ till en patientriksdag, en ny typ av forum där patienter ska ges utrymme att utbyta erfarenheter, samt formulera problem och lösningar, i ett försök att förbättra deras ställning och villkor, skriver Sjukhusläkarna i en artikel om Patientriksdagen.

Temat för patientriksdagen, som arrangerades den 7 maj, var patientlagen. Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, syftar till att tydliggöra och stärka patientens ställning, men också patientens delaktighet, självbestämmande och integritet.

Den första patientriksdagen var fylld av viktiga diskussioner om hur patientlagen fungerar. Patienter, vårdprofession, beslutsfattare och politiker kom till tals och det genomgående var att alla ser att patientlagen inte fungerar som tänkt och att ett arbete behöver göras över hela linjen för att åstadkomma en förändring.

Läs rapporten från patientriksdagen 2019 (pdf)

Läs mer på Sjukhusläkarens sajt.

 

 

 

 

 

.