Ljuset på eftervård i Almedalen

juli 05, 2016

Utgå från varje patient som en egen individ vid behandling, stöd den digitala utvecklingen och ett kulturskifte måste till inom vården. Det var några av åsikterna när HjärtLung anordnade sitt Ljuset På!-seminarium om eftervård i Almedalen.

För andra året i rad anordnade Riksförbundet HjärtLung ett Ljuset På!-seminarium under Almedalsveckan. Kampanjen Ljuset På! handlar om våra dolda folksjukdomar KOL, hjärtsvikt och förmaksflimmer samt den personcentrerade eftervården. Kampanjen sjösattes i Almedalen 2015. Årets huvudfråga "hur går vi från att vara passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?" väckte stort intresse och lockade besökare till den grad att tältet i Hälsodalen i centrala Visby var fullsatt när seminariet drog igång.

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros inledde med att betona att vården har ett stort ansvar om vi på allvar ska få ett skifte till en personcentrerad vård.

- Vi måste utgå från mig som individ när vård och patient möts. Det finns med i patientlagen, men vi har inte kommit så långt. Jag tror inte det beror på en ovilja inom vården, men man måste börja tänka nytt. Det här är för viktigt för att bli tomma ord, vi måste hjälpas åt, säger Inger Ros

- Individuell vård som till exempel en behandlingsplan är ett handslag mellan vårdgivare och patient. Och vi ser ofta att patienter får söka sig runt istället för att vården centreras runt patienten. Det behövs ett kulturskifte inom vården. Behandla patienten som du själv skulle vilja bli behandlad, säger Inger Ros

Joep Perk, seniorprofessor i hälsovetenskap och ordförande i den europeiska expertgruppen för kardiovaskulär prevention pekade på att patienter ofta lägger allt för stor vikt vid själva sjukvården.

- Vinsten ligger i att vi beter oss mer hälsosamt och slutar leta enkla lösningar. En tredjedel gör sjukvården, men två tredjedelar gör vi själva. När vi frågar patienter varför de fått en hjärtinfarkt svarar de att de är för gamla eller att det ligger i släkten. De vet inte att de själva hade kunnat göra något åt det! Det finns en övertro på vården. Det är därför vi vill se till att varje patient med hjärtinfarkt får en egen levnadscoach. Här har Riksförbundet HjärtLung spelat en väldigt stor roll, säger Joep Perk med hänvisning till den personcentrerade eftervårdsmodell HjärtLung har presenterat.

Den efterföljande paneldebatten fortsatte med att Riksförbundet HjärtLungs Pär Hommerberg, moderator för dagen, frågade politikerna på plats att redogöra för vad de tror måste till för att patienter ska få den eftervård de förtjänar.

- Nyckeln ligger i attityden. För att nå goda resultat ska inte patienter vara en passiv mottagare utan istället delaktig. Det är i mötet med patienten som effektiviteten uppstår - att man gör rätt från början. Vi befinner oss i ett skifte i synen på patienten. Lyssna till patientens berättelse och se till man har en tydlig plan att ge patienten förutsättningar att ta ett egenansvar, säger Vivianne Macdisi (S), landstingsråd från Uppsala.

Lena Segerberg (S), landstingsråd från Kalmar, nämnde ett exempel där man i Västervik har goda erfarenheter av samarbete med HjärtLung.

- Vi har tillsammans med HjärtLung och ett lokalt gym skapat egengrupper för KOL-patienter varje onsdag. Gruppdynamiken är viktig. Vi har dessutom fyra folkhögskolor som skulle kunna vara medspelare, säger Lena Segerberg

Johan Folin (M), politisk sekreterare, betonade att IT kommer spela en stor betydelse för egenvården i framtiden.

- Det frigör tid. Och civilsamhällets aktörer är viktiga, som till exempel HjärtLung. Det är ni som är experterna, säger Johan Folin.

- Om vi gör rätt kan digitaliseringen bli en revolution för patientmakt. Men för att det ska bli rätt måste vi veta vad patienter och personer i sjukvården behöver. Annars gissar vi fel, säger Lina Nordquist (L), landstingsråd från Uppsala.

- Jag får en känsla av att vi är eniga om hur det ser ut och vad som måste göras, men hur gör vi? Hur ska samverkan gå till? Jämlik vård måste ske utifrån den enskilde individens förutsättningar. Vi vet att patienter är redo för digitaliseringen, i alla fall de allra flesta, men patienterna måste få vara med och forma verktygen. Samtidigt får inte digitaliseringen bli en ersättning till det personliga mötet. Det är ett komplement, säger Inger Ros.

Under seminariet fick publiken möjligheten att ställa frågor via Twitter och #ljusetpå. "Vad tror ni är största anledningen till att vården brister i eftervården?" undrade en Twitter-användare i publiken.

- Vi är duktiga på akutsjukvården, men sedan har vi stuprör i vården. Vi behöver individuella vårdplaner och tala mer om hälsa, säger Lena Segerberg (S). 

- Vi ska forma sjukvården efter patienterna. Det frigör fler vårdplatser, säger Lina Nordquist (L) och gav ett exempel från Uppsala där en tredjedel av inläggningarna, 7300 vårddygn, försvann tack vare bättre möjligheter att kontakta sjukvården.

Inger Ros avslutade seminariet med att betona hur viktig primärvården och bemötandet är för patienten. Hon passade även på att skicka med en uppmaning som samtidigt sammanfattade hela seminariet:

- Gör inte några generella lösningar, utan utgå från mig som individ, säger Inger Ros.

Bilder från seminariet:

Publiken fick sträcka på sig efter påminnelse om att det är viktigt att röra på sig.

Publiken fick sträcka på sig efter påminnelse om att det är viktigt att röra på sig.

Det var fullsatt i tältet i Hälsodalen.

Det var fullsatt i tältet i Hälsodalen.

Joep Perk talade om eftervård.

Inger Ros, Lina Nordquist (L) och Lena Segerberg (S).

Hela panelen. Från vänster; Inger Ros, Lina Nordquist (L), Lena Segerberg (S), Vivianne Macdisi (S) och Johan Folin (M).

Dagens moderator var HjärtLungs egen Pär Hommerberg.

HjärtLungs bemanning i Almedalen. Från vänster; Peter Edfelt, Inger Ros, Britt Frendin, Pär Hommerberg och Christine Cars-Ingels.

Text och bild: Peter Edfelt