Inger Ros: ”Vi måste kompensera för att vården inte är lika tillgänglig för alla”

februari 16, 2022

Äldres vårdbesök minskade kraftigt när primärvården ställde om till digital vård under pandemi visar forskning från Region Stockholm. Däremot har inte de äldre sökt sig till den digitala vården i lika stor utsträckning, beskriver Dagens Nyheter i en artikel.

- Det går inte bara att sitta stilla i båten, vi måste ha en sjukvård som har kapaciteten att kompensera för att vården inte är lika tillgänglig för alla, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

I artikeln beskrivs hur äldre personer i åldern 65 år och uppåt i och med pandemin minskade sina fysiska läkarbesök med 43 procent mellan 2018 och 2020, medan de digitala besöken ökade marginellt. Minskningen i antal besök går i linje med en medlemsenkät Riksförbundet HjärtLung gjorde i början av pandemin som visade att var fjärde medlem någon gång eller flera gånger har avstått behövd vård.

Som en förklaring till nedgången anges att regelbundna årskontroller på vårdcentralen, som kontroll av hjärta och blodtryck, ställdes in, men även att personer med hjärtsvikt och KOL minskade sina besök mer än befolkningen. För personer i åldrarna 65 år och uppåt minskade besöken för hjärtsvikt med 58 procent.

- Konsekvenserna av att personer med kroniska sjukdomar inte följs upp är allvarliga. Det här är en signal om att det behöver göras satsningar på att följa upp patienter som har ett stort vårdbehov och som inte fått den hjälp de känner att de behöver under pandemin. Till exempel fler mobila team och fler möjligheter till avstämning via telefon, säger Inger Ros.

Läs mer:

Äldres besök minskade när den digitala vården exploderade - DN.SE