Alla pratar personcentrerad vård – hur många har sett den?

maj 03, 2017

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros skriver i Medicinsk Access nummer 3 2017 om vårt handslag med läkare, sjuksköterskor och beteendevetare som resulterat i en ny vårdmodell för kranskärlssjukdom samt en patientutbildning som utgår från patienten som en medskapare i sjukvården.

Alla pratar om personcentrerad vård men hur gör vi den verklig? Utifrån visionen: ”Vården ska samlas kring dig, du är den största kraften för ett gott liv”, har Riksförbundet HjärtLung gjort ett handslag med läkare, sjuksköterskor och beteendevetare som resulterat i en ny vårdmodell för kranskärlssjukdom samt en patientutbildning som utgår från patienten som en medskapare i sjukvården. Det handslaget tror vi är en nyckel för en sjukvård med patienten i fokus.

Alla älskar personcentrerad vård - men hur många har sett den?