Inger Ros och Anders Lago invalda i Funktionsrätt Sveriges styrelse

maj 21, 2021

Under Funktionsrätt Sveriges kongress har Anders Lago från FUB och Inger Ros från HjärtLung valts in till styrelsen. Anders Gustafsson slutar som ledamot i styrelsen efter flera år.

- Vi hälsar våra nya ledamöter välkomna till vårt arbete i styrelsen, samtidigt som vi vill rikta ett varmt tack till Anders för det värdefulla arbete som han har bidragit med under åren i styrelsen, säger Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige, skriver Funktionsrätt Sverige på sin hemsida.

Den nya styrelsen

Ordförande

Elisabeth Wallenius, Sällsynta diagnoser 1:e vice ordförande

Marie Sten, ILCO 2:e vice ordförande

Jimmie Trevett, RSMH

Ledamöter

Maritha Sedvallsson, Astma- och Allergiförbundet

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet

Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP

Veronica Magnusson Hallberg, Svenska Downföreningen

Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung

Anders Lago, FUB