Inger Ros i DN angående Riksrevisionens kritik av vårdvalet

november 12, 2014

Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att nå vårdens princip om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras, det menar Riksrevisionen i en ny rapport. I en artikel i Dagens Nyheter pekar Riksförbundet HjärtLungs Inger Ros på ersättningssystemet som en bidragande orsak.

Riksrevisionen har i en ny rapport granskat hur de statliga reformerna vårdval och vårdgaranti påverkat primärvården. Riksrevisionen menar att reformerna gjort att välutbildade personer med god hälsa får mer vård medan människor med kroniska sjukdomar missgynnats.

- Det är allvarligt att prioriteringerna inom primärvården i dag i större utsträckning görs efter patienternas efterfrågan och inte vem som är i störst behov av vård. Detta är inte i enlighet med de etiska principerna som ska styra vården, säger riksrevisor Jan Landahl, i ett pressmeddelande.

I en artikel i Dagens Nyheter 12/11-2014, pekar Inger Ros bland annat på ersättningssystemet som en orsak.

- Våra medlemmar har ofta flera sjukdomar. De far runt i vården och behandlas styckevis och delt. Man ser inte patienten som en helhet.

Läs hela artikeln Vårdvalet slår mot svårt sjuka