HjärtLung sprang för livet i Almedalen

juli 05, 2019

Riksförbundet HjärtLung har varit i Almedalen för att skapa opinion för våra frågor. Pratat personcentrerad vård, digitalisering utifrån patientens behov och manifesterat förebyggande hälsoarbete genom att springa Almedalsloppet.

Riksförbundet HjärtLung har varit i Almedalen för att skapa opinion för våra frågor. I korthet har vi:

  • Pratat personcentrerad vård, både i vårdmötet och på en mer strategisk nivå
  • Lyft att digitaliseringen i vården måste utgå från patientens behov
  • I praktisk handling genom att springa Almedalsloppet, och i paneldiskussioner visat på var och ens ansvar för egenvård och förebyggande hälsoarbete
  • Knutit nya värdefulla kontakter som kan bistå oss i arbetet för att alla personer med hjärt-, kärl-, och lungsjukdom ska ha ett bra liv!

Seminarium i Almedalen

Här är Riksförbundet HjärtLung i Almedalen 2019

Hur ska vården föras närmare patienten, om felmedicinering i vården och om svenskarnas låga kunskap om kärlsjukdomar, det är några av frågorna som Riksförbundet HjärtLung kommer att diskutera under årets Almedalsvecka.

Hur ska vården föras närmare patienten, om felmedicinering i vården och om svenskarnas låga kunskap om kärlsjukdomar, det är några av frågorna som Riksförbundet HjärtLung kommer att diskutera under årets Almedalsvecka.