HjärtLung på DN Debatt om hjärtsjukvården

februari 14, 2015

I en rapport som presenteras på DN debatt idag visas att skillnaderna i hjärtsjukvården är stora mellan akutsjukhusen.

I en debattartikel i Dagens Nyheter, underskriven av en rad hjärtläkare från Swedeheart och med Riksförbundets Inger Ros, presenteras Swedehearts kvalitetsindex, ett sammanfattande mått på hjärtinfarktvårdens kvalitet på Sveriges alla akutsjukhus.

Rapporten visar att den akuta hjärtinfarktvården i stort är mycket bra. Men att det fortfarande finns skillnader till exempel när det gäller om patienten tillräckligt snabbt kommer till behandling vid en hjärtinfarkt och uppföljningen efter att patienten kommit hem från sjukhuset.

Läs mer

"Hjärtvården dålig på att få patienter att leva sunt", Dagens Nyheter, lördag 14 februari 2015

Swedehearts kvalitetsindex för 2014