Hemvårdslösning för kroniskt sjuka klar att använda

oktober 19, 2017

Projektet för att ta fram en hemvårdslösning för KOL-patienter med stöd av IT som Riksförbundet HjärtLung deltagit i har nu presenterat sin slutrapport. Den färdiga lösningen visar på mycket lovande resultat, det skriver forskningsinstitutet RISE i ett pressmeddelande.

Hemvårdslösningen går ut på att KOL-patienter med hjälp av olika sensorer som till exempel blodtrycksmätare och våg kan göra egna dagliga mätningar i hemmet som sedan automatiskt skickas vidare till vårdgivaren. Patienten kan också fylla i olika självskattningstest för ge än en bättre bild av hur hen mår. Projektet utvecklade en ny typ av vårdroll kallad vårdoperatör som fungerar som en länk mellan patienten och läkaren. Vårdoperatören är en utbildad sjuksköterska som kontinuerligt håller koll på patientens värden och också har direktkontakt och uppföljning av mätvärdena via till exempel videosamtal. 

Lösningen har testats på ett åttiotal allvarligt KOL-sjuka patienter och fyra sjukhus med mycket goda resultat. De medlemmar från Riksförbundet HjärtLung som har deltagit och provat lösningen är nöjda och flera akutbesök har kunnat undvikas. 

Den positiva feedback som kommit från de inblandade patienterna och från vårdpersonalen stärker uppfattningen att detta är rätt väg framåt. Konceptet har visat sig fungera i praktiken och kombinationen med mätning, enkäter och videosamtal mellan sjuksköterska och patient har varit mycket uppskattad, skriver RISE i pressmeddelandet. 

Ordförande Inger Ros vid en demo av KOL-projektet i Almedalen.

Kostnader utmaning för sjukvården

En stor utmaning för sjukvården är de ökade kostnaderna förknippade med vård av en allt åldrande befolkning. Projektet följde en grupp på 20 utskrivna patienter med hemvårdslösningen. För ca 60% av patienterna bedömde läkarna att man kunde sätta in åtgärder som minskade risken för återinläggning. Enligt RISE slutrapport kunde vårdkostnader motsvarande 400 000 till två miljoner kronor undvikas beroende på vilka insatser som skulle ha krävts. Kostnaden för vård- och teknikoperatörsmodellen inklusive klinikkostnaden var för samma grupp ca 250 000 kronor.

– Den ekonomiska vinsten är övertygande, säger Per-Olof Sjöberg, projektledare på RISE. Dessutom uppskattar patienterna lösningen, vårdapparaten ser stor potential och näringslivet står redo att leverera. Nu finns alla förutsättningar för att vård i hemmet med hjälp av IT-lösningar verkligen kan hända i stor skala!

Projektet är ett samarbete mellan bland andra RISE, hjärt- och lungkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, Riksförbundet HjärtLung, MedHelp, nWise och Telia Company.

Se en patientfilm om KOL-projektet

Läs hela pressmeddelandet