Inger Ros uppmanar regionerna i Medicinsk Access, tappa inte KOL när vårdskulden ska tas hand om!

november 26, 2021

”Bygg upp fler astma/KOL-mottagningar och satsa på vårdpersonalen så att de kan arbeta evidensbaserat i interprofessionella team med ansvarig läkare, KOL-sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och psykolog utifrån patientens behov”, skriver Inger Ros i gästledaren i nya Medicinsk Access.

Gästledare_MA_nov_21.JPG

När nu regionerna tar tag i vårdskulden, får en kronisk sjukdom som KOL inte åter hamna i bakvattnet. Regionerna måste därför:

  • Prioritera vården av KOL-patienter med extra satsningar på diagnosticering av KOL.
  • Bygg upp fler certifierade astma/KOL-mottagningar som är anslutna till Luftvägsregistret för att ge primärvården bättre möjlighet att ta hand om patienter innan de blir för sjuka.
  • Satsa på vårdpersonalen och se till att tillräckliga resurser finns för att arbeta evidensbaserat i interprofessionella team med ansvarig läkare, KOL-sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och psykolog utifrån patientens behov.

Gör man dessa satsningar finns stöd, riktlinjer och rekommendationer redan på plats: Socialstyrelsens nationella riktlinjer, behandlingsplan och vårdförlopp har tagits fram inom den nationella kunskapsstyrningen, Riksförbundet HjärtLung har tagit fram patientutbildningar, Aktiv med KOL, som är gratis för vården att använda.

Med hjälp och stöd från sjukvården finns goda möjligheter för många KOL-patienter att göra stora insatser på egen hand. Med rätt behandling och rätt kunskap kan man leva ett gott, aktivt och rikt liv med sjukdomen under många år.

Men, för att komma dit är det första steget att få en diagnos och det får man genom att göra en spirometri.