”Fika med en forskare” på besök i Alvesta

mars 14, 2019

 "Hjärtstopp – vad händer sen?” var titeln på den miniföreläsning som professor Christofer Årestedt, docent Anders Bremer och doktorand Johan Israelsson från Linné Universitetet höll när Riksförbundet HjärtLung tillsammans med Länsföreningen i Kronoberg bjöd in till ”Fika med en forskare” i Kulturens Hus, Alvesta den 11 mars.

Tillsammans med forskarna är Bertil och Irene Nyberg ifrån Ryssby. Forskarna från vänster Christoffer Årestedt, Anders Bremer och Johan Israelsson.

Tillsammans med forskarna är Irene Nyberg och Bertil från Ryssby. Forskarna från vänster Christoffer Årestedt, Anders Bremer och Johan Israelsson.

Målsättningen för forskargruppen iCARE (the innovative Cardiac Arrest REsearch group) är att bedriva forskning som syftar till förbättrad vård och omhändertagande av personer som drabbats av hjärtstopp på eller utanför sjukhus, deras närstående och efterlevare. Riksförbundet HjärtLung har bidragit med 298 000:-  i forskningsmedel till forskargruppen.

Efter föreläsningen var det fika och många av deltagarna tog chansen att prata med forskarna, innan programmet fortsatte. Länsordförande i Kronoberg Kennert Nilsson höll föredömligt ihop dagen. HjärtLungs lokalföreningar i Växjö, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, Ljungby och Markaryd presenterade sina verksamheter.

Fakta

Varje år drabbas ungefär 8000 personer i Sverige av hjärtstopp där återupplivning påbörjas. Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd med mycket dålig prognos. Att drabbas av ett hjärtstopp är en traumatisk händelse och kan innebära hälsoproblem för personen som överlevt, dennes närstående och efterlevare. 

 Doktorand Johan Israelsson, Professor Christofer Årestedt, docent Anders Bremer och ordförande i Kronobergs Länsförening Kennert Nilsson.

 Doktorand Johan Israelsson, Professor Christofer Årestedt, docent Anders Bremer och ordförande i Kronobergs Länsförening Kennert Nilsson.