Endast en av tio kommuner klara för slutspel i tobaksfrågan

maj 30, 2017

Endast 28 av 290 kommuner har anslutit sig till opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame 2025 – ett rökfritt Sverige 2025. På den internationella dagen mot tobak uppmanar nu Riksförbundet HjärtLung samtliga Sveriges kommuner att ansluta sig.

I dag är det den internationella dagen mot tobak (World No Tobacco Day), ett initiativ från WHO för att uppmärksamma rökningen och dess effekter. Varje år beräknas 12 000 svenskar dö och över 100 000 insjukna på grund av rökning.

I slutet av 2016 ställde sig SKL, Sveriges kommuner och landsting, bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. För att vi så snart möjligt kan få den handlingsplan som är nödvändig krävs nu en bred uppslutning av dess medlemmar och ett brett stöd från en rad olika samhällsaktörer.

Därför uppmanar Riksförbundet HjärtLung alla kommuner att följa sin egen medlemsorganisations beslut och ansluta sig till målet att minimera rökningen och dess effekter genom Tobacco Endgame 2025.

  • Ta fram en strategi, ett måldatum, effektmål och en handlingsplan
  • Vidareutveckla det pågående tobaksförebyggande arbetet och ge gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns
  • Se till att ingen människa ska behöva exponeras för oönskad tobaksrök i offentliga miljöer.

Rökning beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Tillsammans kan vi långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar samt kommuners, landstingens och regionernas omfattande vårdinsatser och kostnader.
Det är dags att fimpa ohälsan en gång för alla.

Fakta - Kommuner som har anslutit sig till Tobacco Endgame 2025:

Härjedalens kommun

Karlshamns kommun

Essunga kommun

Kungälvs kommun

Strömstads kommun

Malå kommun

Hammarö kommun

Ånge kommun

Askersunds kommun

Tibro kommun

Karlskrona kommun

Karlskoga kommun

Degerfors kommun

Umeå kommun

Sorsele kommun

Storfors kommun

Sunne kommun

Olofströms kommun

Linköpings kommun

Hässleholms kommun

Tranemo kommun

Åsele kommun

Lycksele kommun

Vilhelmina kommun

Uppsala kommun

Knivsta kommun

Botkyrka kommun

Ronneby kommun

Källa: tobaksfakta.se