DN Debatt. ”Så kan hjärtvården i Sverige bli mer jämlik”

april 23, 2018

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är högre för svenskar med låg utbildningsnivå. Om regeringen ska infria målet att utplåna hälsoklyftorna krävs en kraftsamling, skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros tillsammans med bland andra Swedeheart och Hjärt-lungfonden på DN debatt.

Tillsammans med Swedeheart, Hjärt-lungfonden, Svenska hjärtförbundet skriver Riksförbundet HjärtLung en debattartikel i Dagens Nyheter om hur hjärtvården kan bli mer jämlik:

"Variationen mellan sjukhusen, ojämlikheten mellan olika socioekonomiska grupper och allmänhetens bristande förtroende för vården målar en dyster bild av nuläget. Om regeringen ska kunna infria målet om att radera hälsoklyftorna i Sverige bör fokus ligga på att förbättra hälsan hos de människor som har sämst förutsättningar, och att se till att de får samma vård som alla andra när de väl drabbas.

För att komma till rätta med de stora skillnaderna i hjärt-kärlhälsa föreslår vi därför att:

1. Regioner och landsting i samverkan med civilsamhället prioriterar förebyggande hälsovård och sekundär­preventiv sjukvård, inte minst med fokus på socioekonomiskt svaga grupper.

2. Forskningen tilldelas ökade resurser för att undersöka hur männi­skor kan få hjälp att förbättra sin livsstil och hur sjukvården bättre kan nå ut till socioekonomiskt svaga grupper. Den stora variationen i lyckad sekundär­prevention mellan olika socioekonomiska grupper är oacceptabel och har inga rationella orsaker."

Läs hela debattartikeln.