Låt inte den nya riktlinjen bli en papperssvala

februari 14, 2022

I dag påverkar bostadsort, utbildning och inkomst vilken vård den enskilde får efter en hjärtinfarkt. Regionerna har ett ansvar att minska den befintliga ojämlikheten och ge patienten den bästa vården både på sjukhuset och i primärvården, skriver ordförande Inger Ros i Dagens Samhälle.

På Alla hjärtans dag 2022 skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros om sekundärprevention efter hjärthändelse. Utdrag ur debattartikeln på Dagens Samhälle:

"För att åstadkomma detta krävs:

■ Fler fysioterapeuttjänster till fysioterapeut-ledd träning.

■ Tillgång till patientutbildning med entydig information.

■ Sjuksköterskeledd uppföljning av patienter med kranskärlssjukdom inom primärvård. 

■ Samtal om vikten av hälsosamma levnadsvanor.

För patienten kan en god sekundärprevention vara skillnaden mellan att kunna leva ett aktivt liv med lägre risk för återinsjuknande – eller att drabbas av en ny hjärthändelse. Vi som patientorganisation kommer att följa upp införandet av riktlinjen och kartlägga vilka som lyckas. Gången är krattad, nu är det dags att skrida till verket! Det förtjänar patienterna."