Debattsvar till socialministern om donationsutredningen

oktober 19, 2017

Vad är det du väntar på, Strandhäll? Det undrar 10 organisationer i en replik om organdonationsutredningen i en debattartikel i Aftonbladet.

REPLIK. ”För mig är det viktigt att vi får en långsiktig lösning som gör det enkelt för fler att donera organ och hjälpa till att rädda och förbättra liv. Min förhoppning hade varit att lägga ett skarpt förslag till riksdagen redan i höst/.../ Jag kan nu konstatera att så inte kommer bli fallet.”

Det skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i sin debattartikel.
Det är nu över två sedan Anders Milton lämnade över sitt betänkande (SOU 2015:84) till och Socialdepartementet med konkreta förslag om hur vi kan fördubbla antalet organdonatorer i Sverige.
”Ministerns uttalande är både allvarligt och anmärkningsvärt”, säger Peter Carstedt, grundare av organisationen MOD. ”Allvarligt för alla som haft förhoppningar att Sverige skulle kunna organisera sig för att respektera den tydliga viljan att få donera sina organ som finns i landet. Märkligt eftersom regeringen och departementet har haft lång tid för att kunna hantera eventuella juridiska invändningar.”
Vi uttrycker nu vår gemensamma oro och frustration över ministerns uttalande. Vår samlade uppfattning är att den utredningen som Anders Milton ledde var väl genomförd och förankrad bland expertisen inom sjukvården. Sakkunniga från departementet deltog i och hade insikt i processen under de två och ett halvt år det tog att slutföra den. Remissvaren på betänkandet kom in för nästan två år sedan. Överlag var remissinstanserna mycket positiva till utredningens förslag. Sammantaget har frågan bearbetats i snart fyra år.

Socialministern och departementet var, med andra ord, delaktiga i processen under lång tid och det är svårförståeligt att de inte adresserat de eventuella hindren som nu tycks finnas.
Om det föreligger juridiska problem måste vi snabbt veta vad det handlar om och hur vi kan åtgärda dem. Det är oacceptabelt att vi ska vara bland de sämre länderna i Europa när den svenska befolkningens vilja att donera är den högsta i Europa.
En person i veckan dör i väntan på organ i Sverige. Vi ställer oss därför frågan till Annika Strandhäll: Vad väntar du på?

Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt Lung
Jenny Björk, ordförande Viking, Riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade
Catarina Lindström, ordförande Riksförbundet för Leversjuka
Björn Nilsson, ordförande Njurförbundet Stockholm/Gotland
Peter Nordqvist, generalsekreterare Hjärtebarnsförbundet
Hanna Guldbrand, ordförande Transplant Sweden – idrottsföreningen för transplanterade
Johan Moström, ordförande Riksförbundet Cystisk Fibros
Thomas Magnusson, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige
Anders Ekholm, ordförande Storstockholms Diabetesförening
Peter Carstedt, grundare MOD – Mer organdonation