DN-debatt replik: ”Nonsens att listning på vårdcentral inskränker valfriheten”

januari 31, 2022

Riksförbundet HjärtLung tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Reumatikerförbundet svarar på debattartikel på DN debatt: För patienter med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning är kontinuiteten särskild viktig – vilket fristående digitala vårdgivare inte bidrar till.

"De som lever med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning och som har stora vårdbehov i vardagen måste komma först. Här ser vi ett stort behov av att primärvården stärks och ges bättre förutsättningar för att arbeta lagbaserat utifrån ett personcentrerat arbetssätt. För patienter med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning är just kontinuiteten särskilt viktig – att en och samma läkare, fysioterapeut eller annan vårdpersonal kan besökas på vårdcentralen men också kontaktas digitalt. Fristående digitala vårdgivare som Molin vurmar så för bidrar inte till detta."

Läs hela debattartikeln: