"Tusentals hjärtpatienter får inte bevisat effektiv vård” Debattartikel i Dagens Nyheter

september 29, 2020

De regionala skillnaderna i vilken typ av hjärtsjukvård patienter erbjuds är stora. Skillnaderna är så allvarliga att var patienten bor kan ha betydelse för överlevnaden. Regeringen måste nu låta granska de oförsvarbara ojämlikheterna i hjärtsjukvården, skriver Swedeheart, Riksförbundet HjärtLung och Hjärt-lungfonden i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

 "Svensk sjukvård skall vara jämlik – men det råder orimligt stora regionala skillnader i landet beträffande hjärtsjukvården. Skillnaderna är så allvarliga att bostadsort kan ha betydelse för hjärtpatienters överlevnad.

Nu kräver vi i kvalitetsregistret Swedeheart tillsammans med representanter från Hjärt-Lungfonden, Riksförbundet HjärtLung och Svenska Hjärtförbundet att regionerna granskas för hur de följer lagar och riktlinjer."

Läs hela debattartikeln på

https://www.dn.se/debatt/tusentals-hjartpatienter-far-inte-bevisat-effektiv-vard/?