"Olycklig avgränsning mot riskgrupper"

juni 26, 2020

Det är bra att regeringen inför sjukpenning i förebyggande syfte för riskgrupper vid covid-19, men den olyckliga avgränsningen lämnar många människor i valet mellan ekonomi och hälsa. Vi uppmanar regeringen att bredda stödet till sjukpenning och inkludera fler, skriver Inger Ros i en debattartikel i Altinget.

"Det som oroar oss är gränsdragningen för vilka som får ta del av det ekonomiska stödet. Regeringen har föreslagit att dra gränsen för tillfällig sjukpenning vid samtidig förekomst av mer än en kronisk sjukdom vid hjärt-kärlsjukdom. Konsekvensen av gränsdragningen blir att personer med en kronisk hjärt-kärlsjukdom måste välja mellan att gå till jobbet och riskera sin hälsa eller stanna hemma utan ersättning. Därmed utesluter man tusentals oroliga människor med sjukdom från ekonomiskt stöd." Skriver Inger Ros i debattartikeln som du kan läsa i sin helhet på nedanstående länk.