Debattartikel i Dagens Samhälle om strokeförbyggande behandling

december 08, 2015

I Sverige får ungefär 30 000 personer en stroke varje år. Minst 3 000 av dem skulle kunna undvikas om 80 procent av patienterna med förmaksflimmer fick diagnos och tillgång till effektiv förebyggande behandling. Det är allvarligt att landstingen, i strid med Socialstyrelsens riktlinjer, låter underbehandlingen av förmaksflimmer fortgå.

Den strokeförebyggande behandlingen minskar inte bara patienternas och deras anhörigas lidande. Det kan även minska kostnaderna för vården med miljarder. Den bästa och billigaste strokevården är trots allt den som inte behöver utföras, skriver undertecknade i Dagens Samhälle 5/10-2015.

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung
Sven Andréasson , ordförande i STROKE-Riksförbundet
Mårten Rosenqvist, professor, överläkare Karolinska Institutet
Leif Friberg , docent, överläkare Karolinska institutet
Johan Engdahl, överläkare, universitetslektor, medicinkliniken, Hallands sjukhus, Halmstad
Carina Blomström Lundqvist, professor, överläkare vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Viveka Frykman, överläkare, med dr, hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm
Tord Juhlin , överläkare med dr, Kardiologkliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Läs debattartikeln: Så kan landstingen effektivt förebygga stroke