Så här tycker HjärtLungs medlemmar om vården

juni 13, 2018

Hälften av patienterna tycker inte att vården tar tillvara deras kunskaper och de erfarenheter de har av sin sjukdom. Det visar en ny undersökning bland Riksförbundet HjärtLungs medlemmar som publiceras i Dagens Medicin i dag.

I en undersökning som gick ut till 9 317 av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar, genomförd av undersökningsföretaget Mistat, svarade 3 525 medlemmar om sina erfarenheter av vården.

Nio av tio medlemmar säger att det är viktigt att den jag möter i vården har personlig kunskap om mig som patient. Samtidigt tycker endast hälften av medlemmarna att vården tar tillvara deras kunskaper och de erfarenheter de har av sin sjukdom.

Undersökningen visar även att var tredje person fick upprepa sin sjukdomshistoria vid kontakt med vården, och endast fyra av tio anser att vårdens rutiner för uppföljning och tillsyn är tillräckliga för att garantera patientsäkerheten.

- Det här är bilden av en sjukvård som inte tar vara på patienternas kunskap och erfarenheter. Vår uppfattning är att vägen mot en mer kostnadseffektiv, inkluderande och trygg vård går genom personcentrerad vård, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

En personcentrerad vård vilar på tre delar:

  • Patientberättelse – utgå från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp.
  • Partnerskap – patienten är expert på sin situation medan hälso- och sjukvården är experter på medicin, rehabilitering och vård.
  • Personlig hälsoplan - patientens mål och berättelse finns i ett levande dokument.

Läs mer på www.seddivarden.se

Läs mer om undersökningen Medlemmarna om vården

Läs debattartikeln Sjukvårdens glömda resurs kan vara värd åtskilliga miljarder