Debatt i Dagens Medicin: ”Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar”

maj 25, 2022

”Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar” är rubriken för en gemensam debattartikel med företrädare för fem patientorganisationer och Forum för health policy med anledning av en ny rapport. 

Svensk sjukvård har återkommande problem med långa väntetider, bristande vårdkedjor och en sjunkande produktivitet.

Patientföreträdare är överens, det är personer med kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd som är förlorarna. De hamnar längst bak i kön.

Nu behöver vi stärka vården för personer med kroniska sjukdomar så att den blir jämlik, effektiv, tillgänglig och sammanhållen, skriver förbundsordförande Inger Ros tillsammans flera andra patientföreträdare i en debattartikel i Dagens Medicin.