Debattartikel om KOL-vården i DM

december 08, 2015

En certifiering av astma-KOL-mottagningar kan säkra att primärvården verkligen följer de nya nationella riktlinjerna för astma och KOL som har tagits fram av Socialstyrelsen, skriver Inger Ros i Dagens Medicin på Världs-KOL-dagen 18 november.

I dag är det den Internationella Världs-KOL-dagen och lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, uppmärksammas i många länder. KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och fler dör i KOL än i både bröstcancer och prostatacancer. Ungefär 500 000 svenskar har KOL, men bara cirka 100 000 av dem har fått diagnos.

- Mörkertalet är mycket stort, vilket vi lyfter fram i vår riksomfattande kampanj ”Ljuset På!” Det finns ingen bot mot KOL, men det finns behandling och råd som kan lindra sjukdomssymtomen, öka livslängden och bidra till en bättre livskvalitet. Därför är det viktigt att KOL diagnostiseras, säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

I Region Skåne har man utvecklat en tydlig kravlista för vad vårdcentralen måste erbjuda för att den ska få kallas en astma/KOL-mottagning. På ungefär ett år har antalet astma-KOL-utbildade sjuksköterskor fördubblats i Region Skåne.
Vården de certifierade mottagningarna erbjuder ger resultat, bland annat i form av färre akutbesök. De certifierade enheterna i Malmö har 15 procent av befolkningen listade – men deras patienter gör bara nio procent av de akutbesök som uppstår på grund av akuta KOL-försämringar.
- Nu behöver fler landstingspolitiker få upp ögonen för Region Skånes certifieringssystem och se till att kvalitetssäkra sina astma-KOL-mottagningar, säger Inger Ros.


Fakta/Kravlista för certifiering enligt Skåne-modellen:
• en högskoleutbildad sjuksköterska inom astma/allergi/KOL
• att vårdcentralen har en tidsbeställd mottagning,
• strukturerad patientutbildning,
• att den erbjuder tobaksavvänjning och
• registrerar i Luftvägsregistret, ett nationellt kvalitetsregister som möjliggör forskning och utgör uppföljnings- och behandlingsstöd.

Läs debattartikeln ”Skånemodellen har svaret på kol-vården” i Dagens Medicin