Krafttag krävs från regionerna att erbjuda influensavaccin

november 04, 2020

En svår säsonginfluensa i kombination med en ökad spridning av covid-19 är en potentiell katastrof, särskilt för riskgrupper samt för vård- och omsorgspersonal. Vi vill se en tydlig strategi från regionerna som syftar till att fler i riskgrupperna vaccinerar sig, skriver ordförande Inger Ros i en debattartikel i Dagens Samhälle idag.

Den säsongsbundna influensan innebär en ökad risk att bli allvarligt sjuk, särskilt för riskgrupper. Drabbas man illa handlar det om en lång, svår sjukdom som kan kräva intensivvård och som kan vara direkt livshotande. I många fall helt i onödan då det finns vaccin som skyddar. Under en pågående pandemi med en ökande smittspridning ligger det i allas intresse att så många som möjligt i riskgrupper vaccinerar sig mot den säsongsbundna influensan.

Riksförbundet HjärtLung vill därför se en tydlig strategi från regionerna:

  • Genomför en nationell informationsinsats kring influensavaccination. Säkerställ att alla i riskgrupperna vet om att och hur de kan få vaccin mot den årliga influensan samt mot pneumokocker, som är en allvarlig följdsjukdom vid influensa för många. 
  • Erbjud och förenkla vaccination för vård- och omsorgspersonal. Det är viktigare än någonsin att vård- och omsorgspersonal blir vaccinerade. Regionerna måste förenkla genom att erbjuda vaccination på plats för personalen snarare än att bara uppmana till att de ska vaccinera sig. 
  • Se till att pandemisäkra vaccinationen. Alla regioner måste kunna erbjuda patienterna en pandemisäkrad vaccination. Detta kan innebära allt från utökade öppettider och fler vaccinationsställen till vaccination hemma eller inom sjukhusvården. Se detta som en generalrepetition inför den massvaccination som kommer att behöva ske mot covid-19 inom kort. 
  • Inför en enhetlig och nationell mätning av vaccinationsgraden. Vi behöver ett enhetligt sätt att mäta och rapportera vaccinationsgraden för att veta hur vi har lyckats. Detta gäller både för riskgrupper, och övriga som vaccinerar sig.

Läs hela debattartikeln hos Dagens Samhälle.