”Prioritera vården av KOL-patienter”

november 16, 2021

Pandemin har fått stora konsekvenser för vården av KOL-patienter. Gör extra satsningar på diagnosticering, skriver Inger Ros i en debattartikel i Dagens Medicin.

Pandemin har fått stora konsekvenser för vården av KOL-patienter. Risken finns att en patientgrupp som redan före pandemin inte var tillräckligt prioriterad nu hamnar än mer på efterkälken.

Vi uppmanar därför regionerna att satsa ordentligt på kol-vården, skriver Inger Ros, ordförande för Riksförbundet Hjärt Lung på Världskoldagen.