"Dags för en personcentrerad KOL-vård"

november 21, 2018

På den internationella Världskoldagen skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros en debattartikel i Dagens Samhälle om KOL och personcentrerad vård. En vård där patientens kunskap tas till vara i ett samarbete med vården.

Ur debattartikeln i Dagens Samhälle på Världskoldagen 2018:

"Många patienter i primärvården känner en stor osäkerhet kring sin behandling. I en undersökning bland Riksförbundets HjärtLungs medlemmar uppger fyra av tio att de inte vet om den behandling de får är den bästa just för dem. Lika många, fyra av tio, anser att det inte finns något bra system som fångar upp dem som är i riskzonen för att utveckla KOL. De tycker dessutom att vården är dålig på att ta kontakt för att följa upp hur behandlingen fungerar."

Läs hela debattartikeln "KOL-patienter får inte den vård de behöver"