Dags för slutspel i hjärtsjukvården

februari 02, 2015

Hälften av de rökande hjärtpatienterna röker fortfarande ett år efter hjärtinfarkten. Nu vill vi se en handlingsplan för när rökningen ska vara nere i några enstaka procent med gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns var i landet man än bor, skriver Inger Ros, Hans Gilljam och Bengt Hagstedt i en debattartikel i GP inför Hjärtemånaden.

Idag är målet är att minst 75 procent av de rökande hjärtinfarktpatienterna ska ha slutat röka vid uppföljningen ett år efter att de insjuknat. I årets upplaga av Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings "Öppna jämförelser 2014" ligger denna siffra på drygt 54 procent i Sverige i snitt. Men många landsting når inte ens dit.

- Det är nu dags för våra politiker att agera. I linje med Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 vill vi se en handlingsplan för när rökningen ska vara nere i några enstaka procent. Att hela vårdkedjan, från förebyggande behandling och akut omhändertagande till sekundärprevention fungerar är avgörande både för att undvika att människor insjuknar och för att se till att hjärtinfarktpatienter inte blir sjuka igen, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Läs hela debattartikeln "Hjärtsjuka måste få patienterna att fimpa" på GP:s hemsida