Budskapet i Almedalen: Se patienten som en resurs

juli 06, 2017

En radikal omställning inom vården måste till för att vi ska nå målet med personcentrerad vård på riktigt. Att se patienten som en resurs, inte bara en kostnad, var Riksförbundet HjärtLungs övergripande budskap under Almedalsveckan.

Under årets almdelsvecka märktes det att hälso- och sjukvården seglat upp som väljarnas viktigaste fråga inför valet 2018. På seminarier, runda-bordssamtal och vid informella möten stöttes och blöttes vägar till en bättre folkhälsa. Utgifterna beräknas öka dramatiskt i takt med att befolkningen växer och blir allt äldre och nya innovationer och modeller behöver prövas och framgångar implementeras.

- Många talar bara om vård, men vi måste tala mer om hälsa, säger förbundsordförande Inger Ros, som medverkade vid ett stort antal seminarier under veckan.

Förbundsordförande Inger Ros fanns på plats hos Dagens Medicin.

Att se patienten som en resurs, inte bara en kostnad, var Riksförbundet HjärtLungs övergripande budskap under veckan. På många arenor drev förbundet på för att vården ska genomgå en radikal omställning. Personcentrerad vård ska utgå från hur personens hela livssituation ser ut och hela människan ska stå i centrum, inte bara diagnosen. På så sätt stärker vi det friska och resultaten blir bättre för såväl patienter som personal.

- Om vi stärker patienten stärker vi också vården, säger Inger Ros.

Enligt Myndigheten för vård och omsorgsanalys har andelen personer som känner till vilka skyldigheter vården har gentemot dem inte ökat sedan patientlagen infördes i januari 2015. Detta gäller för såväl patienter som allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal. Patientens delaktighet i vården har rent av försvagats sedan lagen trädde i kraft.

- Hur länge ska vi behöva lyssna till goda exempel på personcentrerad vård här i Almedalen? När ska den personcentrerade vården bli en verklighet för alla? säger Inger Ros.

Riksförbundet HjärtLung har både rollen som opinionsbildare och medskapare till en bättre vård. Ett exempel på vårt bidrag till hälso- och sjukvården är våra patientutbildningar ”Aktiv med HjärtLung”. Utbildningen ”Aktiv med KOL” presenterades på ett av seminarierna under veckan. Genom att öka kunskapen hos personer som drabbats av KOL och stötta till livsstilsförändringar vill förbundet öka ”må bra-tiden” hos alla som lever med KOL.

- Patientutbildningarna är ett exempel på patientkraft när den är som bäst, säger Inger Ros.

Marie Ekelund pratade om HjärtLungs patientutbildning Aktiv med KOL hos ABF.

HjärtLungs team på plats i Almedalen: Inger Ros, ordförande, Christine Cars-Ingels, kanslichef och Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil.

Text och bild: Christine Cars-Ingels