Bristande information försvårar vårdval

augusti 23, 2013

Bristande information gör att allmänheten har svårt att jämföra vården och därmed göra ett informerat val av vårdcentral, det skriver Myndigheten för vårdanalys i en ny rapport.

Vad vill patienten veta i vårdvalet? – Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation

Myndigheten för vårdanalys har publicerat den nya rapporten "Vad vill patienten veta i vårdvalet? – Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation". Rapporten bygger på en enkätundersökning med 3 354 personer där man ställt frågor om vad allmänheten vill veta för att välja vårdcentral och vem de önskar ska förmedla informationen.

Vårdanalys kan konstatera att det finns ett brett folkligt stöd för att välja och att kännedomen om vårdvalet är god men att det finns brister i informationen som ska stödja valet.

Undersökningen visar att en tredjedel inte byter vårdcentral på grund av att de saknar tillräcklig information om andra vårdcentraler.

Myndigheten Vårdanalys menar att landstingen inte uppfyller lagstiftningens krav på att informationen ska vara relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

I rapporten konstaterar Vårdanalys att: "För att följa lagstiftningen måste landstingen därför förbättra informationen i samtliga dessa avseenden."

Myndigheten konstaterar också att landstingens gemensamma webbplats 1177.se, som är en plattform där stora delar av den jämförande informationen finns idag, inte är lika välkänd som landstingens egna hemsidor.

Länk till Dagens Nyheter Bristande information gör valet svårt