Astra Zenecas vaccin pausas i väntan på utredning

mars 16, 2021

Efter beslut av Folkhälsomyndigheten pausas användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 i väntan på den Europeiska läkemedels-myndighetens utredning om misstänkta biverkningar.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, i ett pressmeddelande.

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in, skriver Folkhälsomyndigheten.