Angående SVT:s granskning av medicintekniska produkter

november 27, 2018

Angående SVT:s granskning av bristande kontroller över medicintekniska hjälpmedel som ICD-defibrillator, pacemaker och elektroder.

Riksförbundet HjärtLung ser mycket allvarlig på SVT:s granskning och menar att kontrollen av produkterna måste skärpas. Samma kontrollkrav som ställs på läkemedel måste också ställas på medicinska produkter.

- Testprocessen måste få ta den tid som behövs för att säkerställa patientsäkerheten. Vi ser allvarligt på SVT:s granskning och menar att kontrollen av produkterna måste skärpas. Det kan inte vara upp till patienten att undersöka om medicintekniken fungerar, det måste vila på andra instanser. Samma kontrollkrav som ställs på läkemedel ska också ställas på medicinska produkter. Här tror vi att Läkemedelsverkets roll i detta behöver förtydligas, säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

För dig som patient:

I det svenska kvalitetsregistret Svenska ICD- och Pacemakerregistret finns registrerat vem som har vilken produkt inopererad. Vid felrapporter kan registret hitta de patienter som har produkten i fråga. Kontakt tas för att diskutera om man ska operera ut eller ha noggrann kontroll.

- Det finns inga patienter i Sverige idag som har en riskprodukt och som inte är informerade, säger Fredrik Gadler, överläkare och hjärtspecialist vid Karolinska sjukhuset till Riksförbundet HjärtLung.

För de patienter och medlemmar som har en ICD eller en pacemaker inopererad och som ändå känner sig orolig, uppmanar vi dig att ta kontakt med behandlande läkare.