Riksförbundets ordförande Anders Åkesson skriver om omotiverad skillnader i Svd-bilaga

juni 20, 2022

Riksförbundet HjärtLungs nya ordförande Anders Åkesson skriver i Svd-bilagan Hälsoportalen om omotiverade skillnader i vården.

Svd-bilaga_anders.JPG

"I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Hundratusentals människor lever med en lungsjukdom. Dessa sjukdomar är några av Sveriges allra mest vanligt förekommande folksjukdomar och behöver få stort utrymme i den offentliga debatten post-covid.

Redan innan pandemin fick alltför många med hjärt-, kärl- och lungsjukdom sin diagnos för sent. Pandemin har förvärrat denna situation eftersom tusentals patienter inte har fått tillgång till vård och eller väntar på undersökningar. Nu behöver sjukvården bli bättre på att upptäcka kroniska sjukdomar, så att människor kommer i vård och inte dör i förtid."

Läs hela artikeln: