Världstuberkulosdagen 2021

mars 23, 2021

Varje år uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung Världstuberkulosdagen den 24 mars. Datumet kommer från att det var den dagen doktorn Robert Koch meddelade att han hade upptäckt bakterien som orsakar tuberkulos 1882. Det öppnade vägen för att diagnostisera och bota sjukdomen.

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en fjärdedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka två miljoner dör. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika, Asien och Latinamerika, enligt Folkhälsomyndigheten.

Vad orsakar tuberkulos?

Tuberkulos är en infektion som orsakas av en bakterie och som sprids genom luften när man hostar. Den angriper oftast lungorna men även andra delar av kroppen kan drabbas. Sjukdomen utvecklas i de flesta fall långsamt, klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvett, avmagring och trötthet.

Infektionen kan också ligga vilande i kroppen i många år för att sedan bryta ut. När tuberkulosen ligger vilande är den inte smittsam.

I Sverige insjuknar runt 500 personer i tuberkulos, enligt Folkhälsomyndigheten. Av de 500 fallen beräknas 78 ha smittats i Sverige.

De flesta var över 60 år gamla och bedömdes ha haft smittan i icke smittsam form sedan ungdomen och den tid då tuberkulos var betydligt vanligare i Sverige än i dag. Det går att vaccinera mot tuberkulos. I Sverige erbjuds vaccination till barn med ökad risk för att bli smittade – till exempel barn med familjeursprung i länder där sjukdomen är vanlig.

Riksförbundet HjärtLung har en stark koppling till tbc. I dag är förbundet mest förknippat med hjärtinfarkt, hjärtsvikt och KOL. Men förbundets föregångare var ett antal föreningar som startades av tuberkulospatienter i början av 1900-talet. Då var tuberkulosen – eller lungsoten som den kallades – en spridd och fruktad sjukdom som ofta hade dödlig utgång.

4 000 personer dör i tuberkulos varje dag

WHO har beräknat att cirka 30 000 insjuknar och 4000 personer per dag dör i tuberkulos. Detta trots att sjukdomen är både behandlingsbar och kan botas. Speciellt drabbat är Sydostasien, men smittan finns över stora delar av världen. Åtta länder beräknas stå för två tredjedelar (66 %) av alla fall; Indien, Kina, Indonesien, Filipinerna, Pakistan, Nigeria, Bangladesh och Sydafrika.

WHO-kampanjen Klockan tickar

Temat för Världshälsoorganisationens, WHO, världstuberkulosdag 2021 är Klockan tickar (The Clock is Ticking). Tanken är att uppmärksamma att det är hög tid att agera på de åtaganden världens globala ledare har gjort för att bekämpa tuberkulos. WHO arbetar för att se till att så många som möjligt får tillgång till förebyggande behandling och vård för tuberkulos. Organisationen har sagt att man anser det vara extra kritiskt just nu med tanke på den pågående covid-19-pandemin.

2020 togs det fram internationella rekommendationer för bekämpningen av tuberkulos. Planen var både en lägesrapport och ett gemensamt initiativ av WHO och EU. Rapporten betonade behovet av ökade investeringar, bättre tillgång till sjukvård, bekämpandet av stigmat kring tuberkulos samt ökad tillgång till förebyggande behandling.

Riksförbundet HjärtLung stöttar WHO:s kampanj i kampen mot tuberkulos.

Källor: Folkhälsomyndigheten och WHO

Historien om Alva Asp

Alva Asp drabbades av tuberkulos som ung och tvingades leva sin sista tid i livet på sanatorium. Ta del av hennes fina illustrationer och dagboksanteckningar i vårt särtryck. 

Alva Asp drabbades av tuberkulos som ung och tvingades leva sin sista tid i livet på sanatorium. Ta del av hennes fina illustrationer och dagboksanteckningar i vårt särtryck.