Medlemsorganisationerna

Sju medlemsorganisationer ingår i Riksförbundet HjärtLung.

Medlemsorganisationerna är olika patientföreningar och arbetar med specifika frågor kopplat till olika diagnoser som ger hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Som medlemsorganisation följer de Riksförbundets stadgar och annat ramverk.

Medlemskap som organisation

Läs mer om vad det innebär att vara en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung.

För mer information

Kontakta gärna Sabil Khan, föreningsutvecklare. Det gäller också föreningar som veta mer om ett medlemskap som medlemsorganisation.