Medlemsorganisationerna

Sju medlemsorganisationer ingår i Riksförbundet HjärtLung.

Medlemsorganisationerna är olika patientföreningar som arbetar för personer med specifik diagnos och deras närstående.

Att vara en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung är en form för medlemskap för riksföreningar för personer med hjärt-, kärl och lungsjukdom.

Som medlemsorganisation godkänner och följer man Riksförbundet HjärtLungs stadgar, policyer och riktlinjer som bildar vårt gemensamma ramverk, tillsammans med andra beslut vid kongressen och av förbundsstyrelsen.

För mer information

Kontakta Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling. Det gäller också föreningar som veta mer om ett medlemskap som medlemsorganisation.