Medlemsorganisationerna

Sju medlemsorganisationer ingår i Riksförbundet HjärtLung.

Medlemsorganisationerna är olika patientföreningar och arbetar med specifika frågor kopplat till olika diagnoser som ger hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Som medlemsorganisation följer de Riksförbundets stadgar och annat ramverk.

Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien (ny medlemsorganisation juni 2021).

Medlemskap som organisation

Läs mer om vad det innebär att vara en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung.

För mer information

Kontakta gärna Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling. Det gäller också föreningar som veta mer om ett medlemskap som medlemsorganisation.