Telefonmöte för årsmötet

Att hålla årsmötet genom ett telefonmöte är ett alternativ. 

Under våren 2020 höll flera länsföreningar sitt årsmöte genom ett telefonmöte. Någon bokade genom egen telefoni-operatör och andra fick hjälp av förbundskansliet att boka det genom vår telefonitjänst. En länsförening hade ca 50 personer som deltog och det gick bra. 

Disciplin vid mötet

Mötesordföranden håller i årsmötet och fördelar ordet. Till skillnad från ett digitalt möte så kan deltagarna inte stänga av sina ljud. Det blir därför viktigt att alla tänker på det vid mötet för att få en så pass god ljudmiljö som möjligt. Berätta gärna om mötesdisciplinen i början av mötet.

Alla frågor på dagordningen behöver vara väl förbereda inklusive valberedningens förslag samt förslag till valberedningen. Så långt som möjligt ska det vara ja- och nej-frågor. Vissa frågor som behöver en diskussion flyttas med fördel till ett extra årsmöte.

En instruktion för årsmötet behöver skickas ut till alla som anmält sig till årsmötet (en mall kommer ligga här inom kort).

Mötesordförandens uppdrag

Vid telefonmöten blir det viktigt att vara väldigt tydligt hur man ställer frågan och ger ombuden möjlighet att svara för eller emot en fråga. Skulle det väljas votering så får man gå efter röstlängden vilka består av röstberättigade ombud som blivit uppropade i början av mötet. Mötesordförande håller talarordning och lägger in en kort paus efter ca 50 minuter in på mötet.

Underlag för telefonmöten

Här finns flera mallar att använda för ett telefonmöte för årsmötet. Det är förslag på upplägg som ska anpassas efter er egen dagordning och information samt med er egen logga.

Mallarna som finns här är Word-filer och ska "sparas som" på er egen dator innan redigering av dokumentet. Mallarna för lokalföreningen kan med fördel användas för medlemsorganisationerna.

Lokalföreningen

Länsföreningen

Frågor om telefonmöten och bokning

Kontakta gärna Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling eller Helene Silfver samordnare föreningsstöd och livsstil.